Gå direkt till innehåll
John Nilsson, förhandlingschef på Sobona
John Nilsson, förhandlingschef på Sobona

Blogginlägg -

Avtalsrörelsen är nu igång

Avtalsrörelsen är nu igång med förberedande möten med våra fackliga motparter. De skarpa förhandlingarna vidtar när parterna inom industrin är klara med sina förhandlingar i slutet av mars och det sk märket är klart. För Sobonas del finns nu ett nytt förhandlingsordningsavtal som godkändes av föreningsstyrelsen den 5 februari. Det utgör grunden för hur förhandlingarna med facken ska gå till och klargör vilka som är Sobonas motparter.

Sobona kommer att teckna nya branschavtal och i nästa vecka kommer vi att börja presentera delar av det för facken. Samtidigt pågår det fortsatta arbetet med Sobonas branschråd och avtalsråd för att förankra våra förslag vad gäller de branschspecifika villkoren.

För några av medlemsföretagen innebär strukturförändringarna avseende Sobonas avtal att man får lite större förändringar av vad som brukar bli resultatet av en vanlig avtalsrörelse. De företag som berörs har fått eller kommer att få en inbjudan med länk till webbseminarier inom den närmaste tiden. Det kommer också att ges möjlighet att ställa frågor till förhandlarna som besvarar dem efter sändningen. Se alla kommande tillfällen och anmäl dig här

Vi har även tagit fram förslag på nytt löneavtal som redan presenterats för motparterna.

I förhandlingarna tillsammans med SKR om nya löne- och villkorsavtal träffas parterna för att förklara och precisera sina yrkanden. Även de förhandlingarna går in i skarpare läge efter märket blivit klart.

Vi har tidigare skickat information gällande den lokala löneprocessen och hur den påverkas av de pågående förhandlingarna.

Som vi tidigare har informerat om finns det en principöverenskommelse om nytt kompetensutveckling- och omställningsavtal, KOM-KR. Nu pågår intensivt arbete för att få fram ett kollektivavtal. När det är klart kommer mer detaljerad information.

John Nilsson, förhandlingschef på Sobona

Ämnen

Taggar


Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Presskontakt

Christina Lingdén

Christina Lingdén

Presskontakt Presskontakt 08-452 72 76