Gå direkt till innehåll
Ordförandeprogrammet för kommunala företag

Nyhet -

Ordförandeprogrammet för kommunala företag

Ordförandeprogrammet för kommunala företag är ett samarbete mellan Sobona och SSE Executive Education.

Programmet har utvecklats genom en omfattande förstudie där utmaningar beskrivningar av nuläget synpunkter och idéer har inhämtats och diskuterats med styrelsens ordförande i flera av Sobonas medlemsföretag.

Ordförandeprogrammet är utformat utifrån slutsatserna i denna förstudie.

Nästa programstart: 12/11, 2020.

Läs mer: Sobonas Ledarskaps­akademi

Ämnen

Taggar


Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Presskontakt

Christina Lingdén

Christina Lingdén

Presskontakt Presskontakt 08-452 72 76