Gå direkt till innehåll

Nyhet -

​Sobona, SKR och Vårdförbundet överens om krislägesavtalet

Sobona och SKR har undertecknat krislägesavtalet med Vårdförbundet. Därmed har samtliga fackliga motparter som Sobona har gemensamt med SKR nu undertecknat avtalet.

− Det är oerhört angeläget att alla fackliga organisationer inom välfärden nu har undertecknat avtalet. Om krislägesavtalet skulle aktiveras så gäller samma villkor för samtliga 1,2 miljoner medarbetare i vår sektor, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola och räddningstjänst, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse samt för SKR:s förhandlingsdelegation.

Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.Avtalet möjliggör in- och utlåning av personal mellan drabbade arbetsgivare, vilket gör att resurser snabbt kan flyttas dit de bäst behövs. Coronavirusets effekter på bemanningen i vården och omsorgen skulle kunna vara exempel på en situation där krislägesavtalet skulle kunna aktiveras.

− Innan krislägesavtalet kan aktiveras behöver de möjligheter som finns i våra befintliga avtal vara helt uttömda. Exempelvis att omfördela personal inom ett avtalsområde eller att låta medarbetare från andra avtalsområden vikariera där det bäst behövs, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse samt SKR:s förhandlingsdelegation.

− Vi har daglig kontakt med arbetsgivare om det läge de befinner sig i. Välfärdens verksamheter, framför allt hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, är hårt ansträngda, men i nuläget ser vi inte att det är nödvändigt att aktivera krislägesavtalet, säger Joakim Larsson.

Krislägesavtalet är uppdelat så att det kan tillämpas både på arbetstagare som anställs särskilt i samband med krisläge och på arbetstagare som redan är anställda inom kommuner, regioner och de kommunala företagen.

Fakta om krislägesavtalet

  • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
  • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max 4 veckor.
  • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Svenska Kommunalarbetareförbundet

OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

OFR:s förbundsområde Läkare

OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård

Akademikeralliansen

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd

Brandmännens Riksförbund

Ämnen

Taggar


Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Presskontakt

Christina Lingdén

Christina Lingdén

Presskontakt Presskontakt 08-452 72 76