Gå direkt till innehåll
Foto: Sobona
Foto: Sobona

Pressmeddelande -

Ny språkparlör – ett stöd för individer som behöver utveckla sitt yrkesspråk

Att förstå språket och den dagliga kommunikationen på arbetsplatsen är avgörande för att kunna utföra ett arbete. Det har Sobona tagit fasta på och lanserar därför tillsammans med Gästrike återvinnare, Kommunal, Nordiskt Valideringsforum och Renova samt med delfinansiering från Tillväxtverket en språkparlör. Parlören riktar sig både till individer som behöver utveckla sitt yrkesspråk och till handledare inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp.

– Genom att utveckla verktyg för yrkesspråk kan vi stödja våra medlemsföretag i arbetet att vara attraktiva arbetsgivare för såväl nuvarande som nya medarbetare, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Förmågan att tala och skriva påverkar både direkt och indirekt kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, demokrati, delaktighet och möjligheten till att få jobb. Utvecklingen av språkparlören har tagit avstamp från Sobonas projekt Till ett arbete via återvinning som är en del av Tillväxtverkets satsning Enklare vägar till jobb och kompetens. Två förstudier och insikter från samtal med medlemsföretag inom de aktuella branscherna ligger som grund för utvecklingen av språkparlören.

Vi har lärt oss många saker längs med vägen. Insikterna har resulterat i en språkparlör som bidrar till språkutveckling för individer som inte har svenska som modersmål. Språkparlören är även ett stöd för handledare i den dagliga kommunikationen på arbetsplatsen, säger Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning på Sobona.

Den digitala språkparlören består av en ordlista med generella arbetsplatsord och yrkesord samt meningar. Det går att översätta till och från svenska på sju språk. Vidare innehåller språkparlören elva korta utbildningsfilmer som är framtagna av språkvetaren Olga Orrit samt språkkontrakt på åtta språk. Det finns även två tryckta språkparlörer.

Sobonas språkparlör innehåller:

  • Digital ordlista: Generella aretsplatsord och yrkesord inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp som kan översättas från svenska till sju olika språk. Det finns även meningar för avfallshantering och återvinning.
  • Språkutbildning: Korta utbildningsfilmer för individer som behöver utveckla sitt yrkesspråk.
  • Handledarutbildning: Korta utbildningsfilmer för handledare.
  • Språkkontrakt: Genom att individen som ska lära sig svenska och handledaren använder ett språkkontrakt tillsammans kan de skapa samsyn kring språkarbetet. Språkkontraktet ger en trygg struktur för samtalet och den professionella relationen.
  • Två tryckta språkparlörer: Det finns en tryckt parlör för chaufförer inom avfallshantering och återvinning och en för återvinningsmedarbetare på återvinningscentral.

Åtta olika språk:
Ordlista och språkkontrakt finns på språken: arabiska, dari, engelska, farsi, franska, somaliska, svenska och tigrinja.

Kostnadsfri:
Språkparlören finns tillgänglig för alla på sobona.se.

Projektägare:
Gästrike återvinnare, Kommunal, Nordiskt Valideringsforum, Renova och Sobona.

Med stöd av:
Projektet delfinansieras av Tillväxtverket inom ramen för Enklare vägar till jobb och kompetens.

Referensbolag:
Affärsverken, BORAB, Härnösand Energi & Miljö (Hemab), Miva, Nacka vatten och avfall, Nodra, NSR, Rambo, Stockholm vatten och avfall, Sysav, Söderhamn Nära, Sörab, Trollhättan Energi, Uddevalla Energi, Uppsala vatten och avfall, Vafabmiljö, Vakin och Vamas.

Partners:
Arbetsförmedlingen, Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Transportarbetarförbundet.

Läs vidare:
Mer information om Sobonas språkparlör.

För mer information, vänligen kontakta:
Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning på Sobona,
conny.larsson@sobona.se, tel. 08-452 72 71

Ämnen

Taggar


Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Presskontakt

Christina Lingdén

Christina Lingdén

Presskontakt Presskontakt 08-452 72 76
Conny Larsson

Conny Larsson

Projektledare Inkluderande kompetensförsörjning 08-4527271

Relaterade nyheter