Gå direkt till innehåll
Peter Liss, ordförande i Sobonas branschråd Trafik.
Peter Liss, ordförande i Sobonas branschråd Trafik.

Pressmeddelande -

Sobona tecknar historiskt avtal för bransch Trafik

Sobona har tecknat avtal Branschöverenskommelse (BÖK 20) Trafik med motparterna Svenska kommunalarbetareförbundet, Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR, Ledarna m.fl.) samt AkademikerAlliansen (och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer) som gäller för bransch Trafik och omfattar 12 medlemsföretag med ca 3 600 anställda. Avtalsperioden är treårig och gäller från och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2023. 

– Avtalet är historiskt eftersom det innebär att vi lägger den sista pusselbiten på plats i en flera år lång fusionsprocess med målet att få till ett konkurrenskraftigt och hållbart avtal för landets kommunala företag inom trafik, verksamheter som varit och är hårt pressade under coronapandemin. Vi är glada att vi lyckats med en långsiktig överenskommelse med villkor som tar medlemsföretagen in i framtiden, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Medlemsföretagen inom bransch Trafik utgör navet i ett välfungerande samhälle med goda kommunikationer. De står såväl för välfungerande medborgarservice som långsiktigt viktiga frågor som att utveckla klimatsmarta lösningar för ett hållbart samhälle, samt att vara attraktiva arbetsgivare som säkerställer mångfald och kvalitet i välfärden.

– Arbetsgivarna inom bransch Trafik behöver verksamhetsanpassade och långsiktiga kollektivavtal med möjlighet till lokala anpassningar. När vi nu har det på plats kan vi fokusera på vårt uppdrag, att tillgodose samhällets krav på goda och långsiktigt hållbara kommunikationer. I förlängningen skapar det attraktivitet och samhällsnytta för regionerna, kommunerna och deras invånare, säger Peter Liss, ordförande i Sobonas branschråd Trafik.

Fakta om avtalet:

Överenskommelsen ger en avtalsperiod om 36 månader som gäller från och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2023. Under perioden den 1 oktober 2020 till och med den 31 december 2021 har de tidigare avtalen tecknade av KFS fortsatt giltighet och löneöversyn sker enligt dessa avtal. Den 1 januari 2022 träder det nya avtalet för branschen i kraft och det gäller avtalsperioden ut till och med den 30 september 2023.

Avtalet i korthet:

  • en treårig avtalsperiod
  • löneökningar under avtalsperioden i nivå med Industrimärket
  • höjning av särskilda ersättningar under avtalsperioden i nivå med Industrimärket
  • den lokala lönebildningen fortsätter att utvecklas

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Ämnen

Taggar


Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Presskontakt

John Nilsson

John Nilsson

Förhandlingschef 08-4527472